14 maart 2023

14 maart 2023
Locatie
thuis

We bidden samen voor de Kandelaar. 

Van harte welkom om mee te bidden.

We willen als gemeente het aangezicht van God zoeken als we zoeken naar namen voor oudsten in onze gemeente.

We roepen je daarom op om vandaag te vasten en te bidden.

Ieder kan thuis invullen hoe je dat doet. 1, 2 of 3 maaltijden overslaan of op een andere manier tijd inruimen om de Heer te zoeken.

In Handelingen 13: 1-4 spreekt de Bijbel over de roeping en de uitzending van Barnabas en Saulus: Ze wàren al aan het vasten bij de dienst des Heren. De Heilige Geest zonderde hen af en toen vastten ze nog eens en legden hen de handen op.

In Handelingen 14 vers 23 werd er gevast en gebeden nadat oudsten waren aangewezen. 

Vasten is ook een vorm van verootmoediging en het bewust willen zoeken naar de wil van God en een komen voor Zijn aangezicht.