Evangelisch College

Ontdek de rode draad door de Bijbel. Meer regelmaat in je Bijbellezen, de hele Bijbel door en achtergrondinformatie over wat je leest. Daardoor ontdek je de rode draad door de Bijbel. Met de EC-Bijbelcursus volg je elke maand een les over een boek uit het Oude Testament en een les over een Nieuwtestamentisch boek. In vier jaar tijd lees je zo de hele Bijbel.

Evangelisch College

Elke maand krijg je 10 leeslessen per Bijbelboek in de online leeromgeving. Aan de hand daarvan lees je het Bijbelboek en zo bereid je je voor op de les. Tijdens de les komen de belangrijke thema’s uit het boek aan bod, de plaats van het boek in het grote verhaal van God en de samenhang met andere Bijbelboeken. 

7 redenen waarom jij voor de EC-Bijbelcursus kunt kiezen:
1. Je wilt groeien in geloof en God beter leren kennen.
2. Je wilt de hele Bijbel een keer doorlezen.
3. Je wilt meer begrijpen van de grote lijn en samenhang van de Bijbel.
4. Je wilt meer leren over de achtergronden van de Bijbel.
5. Je wilt de Bijbelse boodschap kunnen toepassen in het leven van alledag.
6. Je wilt leren van deskundige docenten en medegelovigen, over kerkmuren heen.
7. Je wilt toegerust worden voor een taak in de kerk. 

College: https://www.evangelisch-college.nl/studie/ec-bijbelcursus/.
Of meld je direct aan voor een proefles: https://www.evangelisch-college.nl/studie/ec-bijbelcursus/#filter.

In september start het Evangelisch College in de Kandelaar, dit is 2x per maand op de maandagavond. Ben je er ook bij? 

18-06-2024