Avond orgaandonatie met Gor Khatchikyan

Woensdagavond 9 oktober is er om 20.00 uur een avond over orgaandonatie met Gor Khatchikyan. Hij is een christelijke arts die onpartijdige informatie geeft over wat het inhoudt om wel of niet geregistreerd te staan als donor. Inloop met koffie om 19.45 uur.

Deze avond willen wij u d.m.v. informatie proberen te helpen bij een keuze over orgaandonatie. 
Inloop met koffie 19.45 uur. U bent van harte welkom

Het initiatief wetsvoorstel van D66 over actieve donorregistratie (ADR) is aangenomen door de Eerste Kamer. Wat betekent dit?

Invoering nieuwe donorwet
Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. De nieuwe donorwet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister. Voor de invoering van deze wet in de zomer van 2020, zal iedereen daarover uitvoerig geïnformeerd worden. Zolang de nieuwe wet nog niet is ingevoerd, is het huidige toestemmingssysteem van toepassing.

Registratie blijft belangrijk
Het blijft belangrijk dat u zelf een keuze maakt en deze vastlegt in het Donorregister. Als u al geregistreerd bent, dan blijft uw registratie gewoon geldig. Ook na invoering van de nieuwe wet.

Wat houdt de nieuwe donorwet in?
Veel Nederlanders hebben hun keuze voor orgaandonatie nog niet vastgelegd in het Donorregister. Als de nieuwe donorwet is ingevoerd in de zomer van 2020, is de eerste stap dat iedere Nederlandse ingezetene van 18 jaar en ouder, die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, wordt aangeschreven. U wordt dan verzocht om een keuze over orgaandonatie en weefseldonatie te maken en deze in het Donorregister vast te leggen. De keuzes die gemaakt kunnen worden, blijven hetzelfde als in het huidige systeem.

09-06-2019