Nieuwe jaarthema onthuld

1 september was de startzondag van het nieuwe gemeente jaar.

Deze dag hebben we gevierd, samen met buurtbewoners die daarvoor een uitnodiging hadden gekregen. Er was een heerlijke bar met allerlei etenswaren die iedereen meegebracht had. Tijdens de preek werd het nieuwe canvas zichtbaar door een puzzel die langzaam vorm kreeg op de beamer.
"Samen alle mensen bij Jezus brengen"

Dat thema willen we het komend jaar en misschien langer onze aandacht geven. We zijn allemaal deel van Zijn lichaam, hand of voet. We zijn allemaal nodig en we zijn ook allemaal anders. Laten we elkaar bemoedigen, door de goede gaven en talenten van elkaar te benoemen en te zien, vóórdat we naar de gebreken van elkaar kijken. Laten we er dit jaar en daarna werk van maken om onze grote opdracht:"Ga dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen...." waar te maken. 

 

07-09-2019