Doopdienst 14 juni 2020

Wilt u zich laten ook laten dopen of meer info hierover. Spreek iemand aan van het interim-bestuur. DV 14 juni zal er weer een doopdienst gehouden worden!

26-02-2020