Tieners

Deze pagina gaat over de jongeren van 11 t/m 17 jaar.

Tieners

De tieners van 11 tot 17 jaar komen om de week samen op zondagochtend.

Leven naar Gods bedoeling, wat houdt dat nou precies in? De dingen die mij bezighouden, bijvoorbeeld de omgang met je klasgenoten; heeft de bijbel daar ook wat over te zeggen? Hoe zit het met Gods stem verstaan, de Heilige Geest, eindtijd, de doop en occultisme? Dit soort vragen behandelen we bij de tieners. We doen onder andere creatieve bijbelstudies, spelletjes, en groepsgesprekken. 
Naast studie is er ruimte voor gebed en het aandragen van eigen onderwerpen door de tieners. Bovendien is het gewoon een leuke plek om op zondag je vrienden te ontmoeten. We willen laten zien dat het geloof in God belangrijk en relevant is voor je dagelijks leven en hoe je het in de praktijk toe kunt passen. Meestal zijn we te vinden in de koffiezaal maar regelmatig trekken we erop uit naar de zee of het bos waar we meer willen leren over God en elkaar.

Wat vinden we belangrijk en waar houden we ons mee bezig:

•    Er is ruimte voor vragen, aandacht geven aan wat leeft bij de tieners.
•    De kern van geloven meegeven aan de jongeren, namelijk het aanvaarden van Jezus, het gaat om Hem en in Hem is het mogelijk om nieuw leven te ontvangen.  
•    Aansluiting met andere jeugdgroepen.
•    Gebruik maken van mensen binnen of buiten de gemeente om hun ervaring, kennis of talent met ons te delen.
•    Oudere tieners (jeugd) erbij blijven betrekken door hun aanwezigheid en inzetbaarheid.

Heeft u vragen over de tieners? U kunt ze altijd stellen via onderstaande knop.


E-mail sturen