Zondagsschool

Hieronder vindt u de informatie van de zondagsscholen voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool.

Zondagsschool

We werken met het programma Bijbel Basics. Bijbel Basics is een kindernevendienst en zondagsschoolmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Met deze methode brengt het NBG de Bijbel dichtbij. Met deze methode horen en verwerken de kinderen uit de jongste groep de 200 meest essentiële Bijbelverhalen. Hiermee wordt een brede basis gelegd voor de bijbelopvoeding van kinderen en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Doel zondagsschool

We willen de kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met Gods woord en Zijn liefde laten ervaren, zodat ze weten dat er altijd iemand is die van hen houdt en voor hen zorgt. Dit doen we door op een eenvoudige manier uit de bijbel te vertellen, samen te zingen, te spelen en te knutselen. Kortom we zijn samen bezig met het woord van God en we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op het leeftijdsniveau en belevingswereld van uw kind. 

In de zondagsschool willen we:

  • De kinderen vanuit de Bijbel onderwijzen en hen leren dat God nog steeds dezelfde is als vroeger
  • De kinderen vertellen over het reddende werk van Jezus voor ons en het werk van de Heilige Geest
  • Een voorbeeld zijn door te getuigen van wat God doet in ons eigen leven
  • De kinderen helpen om Gods Woord toe te passen in hun eigen leven
  • Regelmatig met ieder kind bidden, om hen zo dicht bij God te brengen en te zegenen

Zodat de kinderen:

  • De God van de Bijbel gaan ontdekken
  • Kunnen ervaren dat God dicht bij hen is
  • Hun leven aan Hem toevertrouwen
  • Plezier krijgen in het toepassen van Zijn Woord
  • Een relatie met Hem opbouwen en Zijn liefde gaan uitdelen aan anderen in hun omgeving

Wij mogen de kinderen helpen en ondersteunen om met God en voor God te leven in deze wereld


Zendingsprojecten/financiën

Iedere week mogen de kinderen geld meebrengen voor ons zendingsproject. We willen hen zo al vroeg leren dat onze rijkdom niet vanzelfsprekend is en we vrijmoedig mogen geven aan anderen.