Financiën

Informatie over subsidies, giften, ANBI-status en financiële jaarverslagen vindt u hier.

Onze gemeente ontvangt geen subsidies. De gehele gemeente is daarom verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken.

Er wordt voorzien in alle kosten; onderhoud van het gebouw, salariskosten voor sprekers, medewerkers en projecten, enz. 
Een begroting wordt voorgesteld op de jaarlijkse gemeentevergadering en met elkaar streven we ernaar het vooropgestelde te bereiken.

Van een ieder wordt verwacht biddend te overwegen wat de Heer van hem vraagt. Door een regelmatige evaluatie van de stand van 
zaken kan iedereen dit volgen.

Giften kunnen overgemaakt worden op naam van "Evangelische Gemeente Terneuzen" te Terneuzen. 

Onze gemeente is een ANBI instelling. fiscaal nummer: 8066 34 480. De giften aan onze gemeente zijn dus voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Bankrekeningnr: NL 62 RABO 0362397244

Postbankrekeningnr: NL 56 INGB 0005098593
KvK nr: 50089404

U kunt de penningmeester per e-mail bereiken onder: penningmeester@dekandelaar.org

Financiële jaarverslagen:

jaarverslag 2020

jaarverslag 2019 

jaarverslag 2018

jaarverslag 2017

​​​​jaarverslag 2016 

​​​​​​jaarverslag 2015

Standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen