Leidersteam

De taken in de gemeente worden verdeeld over het leidersteam, coördinatoren en assistent coördinatoren, diakenen en team verantwoordelijken. Hier vindt u meer informatie over hun taken en functieverdeling.

Leidersteam

Op grond van bijbelse principes worden leiders aangesteld. Deze leiders en leiders-oudsten- het leidersteam- heeft de taak om voor de gelovigen te zorgen en de gemeente te besturen. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het algemeen welzijn van de gemeente. 

Het leidersteam bestaat op dit moment uit:

Wilma van Barneveld

Anita Geensen

Cor Leunis

Sharda van Velzen

Maja van Hoek (adviserend)

Het leidersteam wil graag persoonlijk met de gemeente  communiceren. Als het niet anders kan is het ook mogelijk om een e-mail te sturen naar leidersteam@dekandelaar.org

U kunt ook als u ingelogd bent, of via het contactformulier contact opnemen.

Diakenen en coördinatoren

Uitgaande van het woord "diakoneoo (dienen of zorgen voor) zijn er diakenen aangesteld om het leidersteam ten dienste te staan. Tevens hebben we in de gemeente coördinatoren en assistent coördinatoren. Met de ondersteuning van de diakenen en de coördinatoren/ assistent coordinatore, kan het leidersteam vertrouwen op goede feedback vanuit de gemeente.
De diakenen, coördinatoren en assistenten nemen verantwoording op voor de praktische taken. Zie ook Handelingen 6 en 1 Timotheüs 3. Ook denken zij mee en bidden ze voor de algehele gang van zaken in de gemeente. Zij vormen een klankbord voor het leidersteam.  Zij dienen de gemeente naargelang hun gaven.

Coördinator, tevens diaken pastoraat: Maja van Hoek. Assistent coördinator/ diaken: Lenie Huizer.

Coördinator samenkomsten: Wilma van Barneveld. Assistent coördinator: vacant.

Coördinator huisvesting: Herman Dieleman. Assistent coördinator huisvesting: Adrie de Jonge.

Coördinator kringen: vacant. Assistent coördinator kringen: vacant

Coördinator kinder-en jongerenwerk: vacant. Assistent coördinator: vacant.

U kunt als u ingelogd bent, of via het contactformulier contact opnemen.