Oudsten en diakenen

De taken in de gemeente worden verdeeld over de oudsten, coördinatoren en assistent coördinatoren, diakenen en team verantwoordelijken. Hier vindt u meer informatie over hun taken en functieverdeling.

Oudsten

Op grond van bijbelse principes worden leiders aangesteld. Deze leiders, de oudsten hebben de taak om voor de gelovigen te zorgen en de gemeente te besturen. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het algemeen welzijn van de gemeente. 
Op dit moment wordt de gemeente geleid door een interim-bestuur dat door de gemeente is gekozen tijdens de ledenvergadering.
Dat interim-bestuur bestaat uit:

Wilma van Barneveld

Benjamin Gerrits

Maja van Hoek

Corine de Jonge

Het interim-bestuur wil graag persoonlijk, maar ook via e-mail met de gemeente  communiceren.
U kunt als u ingelogd bent, of via het contactformulier contact opnemen.

Diakenen en coördinatoren

Uitgaande van het woord "diakoneoo (dienen of zorgen voor) zijn er diakenen aangesteld om oudsten, of in dit geval het bestuur, ten dienste te staan. Tevens zijn we in de gemeente gestart met de aanstelling van coördinatoren en assistent coördinatoren. Met de ondersteuning van de diakenen en de coördinatoren/ assistent coordinatore,  kunnen in de toekomst de oudsten, de geestelijke leiders van de gemeente, doorgaan met hun bediening: gebed en onderwijs.
De diakenen, coördinatoren en assistenten nemen verantwoording op voor de praktische taken. Zie ook Handelingen 6 en 1 Timotheüs 3. Ook denken zij mee en bidden ze voor de algehele gang van zaken in de gemeente. Zij vormen een klankbord voor de oudsten en op dit moment het interim-bestuur. Zij dienen de gemeente naargelang hun gaven.

Coördinator, tevens diaken pastoraat: Maja van Hoek. Assistent coördinator/ diaken: Lenie Huizer.

Coördinator samenkomsten: Wilma van Barneveld. Assistent coördinator: vacant.

Coördinator huisvesting: Herman Dieleman. Assistent coördinator huisvesting: Adrie de Jonge.

Coördinator kringen: vacant. Assistent coördinator kringen: vacant

Coördinator kinder-en jongerenwerk: vacant. Assistent coördinator: vacant.

U kunt als u ingelogd bent, of via het contactformulier contact opnemen.