Zondagse samenkomst

U bent welkom in onze samenkomst iedere zondagmorgen om 10 uur!

Iedere zondagmorgen mogen we als gemeente samenkomen om de Heer te loven en te prijzen. We luisteren naar Zijn Woord en nemen de tijd om samen God te danken. Ook is er ruimte voor vrij gebed tijdens de dienst, dit wordt door de aanbiddingsleider aangegeven. Voor mensen met gehoorproblemen is een ringleiding aanwezig in de zaal.

Gebed vóór de dienst
Voorafgaand aan de dienst is er om 9.30 uur in de koffiezaal gelegenheid om samen voor de dienst te bidden, iedereen mag hieraan deelnemen.

Kinderen en Jeugd
Tijdens de gehele dienst is er crèche voor de allerkleinste kinderen.
Zondagsschool is er vanaf 4 jaar tot en met groep 7 (vanaf ongeveer half 11).
Er is om de 14 dagen een tienerprogramma met o.a. bijbelstudie voor de tieners van 11-17 jaar, dit is ook vanaf 10.30 uur.

Voor alle kinderen is er op het juiste niveau bijbelonderwijs, meer info hierover kunt u vinden bij het kopje 0-17 jaar.

Viering Heilig avondmaal
Iedere 1e zondag van de maand vieren we het avondmaal. In onze gemeente mogen kinderen tot 14 jaar aan het avondmaal als er door de ouders of één van de ouders een (eenmalig) gesprek met iemand van het leidersteam heeft plaatsgevonden. Kinderen en jongvolwassenen (boven 14 jaar) mogen onder verantwoording van de ouders deelnemen.
 Voor gasten geldt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor deelname van hun kinderen aan het avondmaal.


Na de dienst
Er is koffie en thee na afloop van de dienst. We nemen de tijd om elkaar beter te leren kennen, na te praten over de dienst of om elkaar te bemoedigen.
Ook is er gelegenheid tot persoonlijk gebed bij enkele medewerkers van het nazorg team. Zij zijn herkenbaar aan de badges die zij dragen en staan links voor bij het podium.

De dienst duurt meestal tot ongeveer 11.30 uur.

We hopen u zondag te ontmoeten, wees welkom!

Klik hier om contact op te nemen. 

Onze contactgegevens staan hier.