Veilige kerk

Veilig in de kerk

De Evangelische Gemeente “de Kandelaar” is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Wij vinden het als leiding heel belangrijk dat iedereen zich in de kerk volkomen veilig voelt.

Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Omdat wij als leiding vinden dat iedereen in de kerk zich veilig moet voelen hebben wij ons verbonden aan de gedragscode voor leidinggevenden.
Deze gedragscode geldt niet alleen voor ons als leiding maar voor iedereen die enige vorm van leiding geeft. Dit geldt dus ook voor de kinderdienstwerkers; coördinatoren; pastoraal- en diaconale werkers; voorbidders. Zelfs het team dat voor de koffie/thee/catering zorgt behoort hiertoe.

We hanteren de Klachtenregeling die is opgesteld via SEM

U kan via SEM uw klacht kenbaar maken:
Daarom bieden we via SEM ook de mogelijkheid om een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden om een klacht in te dienen voor grensoverschrijdend gedrag. Dit kan bijvoorbeeld door te bellen naar 085-4881440 of door een email naar SEM te sturen.