Veilige kerk

Veilig in de kerk

De Evangelische Gemeente “de Kandelaar” is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Wij vinden het als leiding heel belangrijk dat iedereen zich in de kerk volkomen veilig voelt.

 

Beleid Veilige Kerk voor de gemeente 'de Kandelaar"

Beleid veilige kerk "de Kandelaar"

De Evangelische Gemeente "de Kandelaar"wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele leden, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu. We beseffen ook dat we als gemeente niet immuum zijn voor de risico's van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Daarom hebben we besloten dat we een aantal maatregelen willen nemen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik..

  • Iedere medewerker met een arbeidscontract in onze gemeente geeft aan, met ondertekening van het arbeidscontract, dat hij/zij zich houdt aan de gedragscode die binnen "de Kandelaar" geldt.

           Gedragscode leidinggevenden in onze gemeente

  • Binnen verschillende onderdelen (zoals b.v. pastoraal werk, crèchewerkers, kinderwerkers, jongerenwerkers, ouderenbezoekers) onderschrijven medewerkers een gedragscode.

           Gedragscode voor vrijwilligers

  • "de Kandelaar" heeft een aannamebeleid van nieuwe vrijwilligers.

           Aanstellingsbeleid en werving medewerkers

Interne vertrouwenspersoon

Binnen "de Kandelaar" is een vertrouwenspersoon (man of vrouw of echtpaar). Hij of zij of samen:

  • functioneert onafhankelijk
  • is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het leidersteam
  • de functie van vertrouwenspersoon is niet te combineren met andere vertrouwensposities of leidinggevende posities binnen "de Kandelaar

Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon

"de Kandelaar"is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). SEM is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om sexuele intimidatie en sexueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunt bij het landelijke SEM-meldpunt.

 

Je kunt SEM bereiken door te bellen naar 085-4881440 of door een mail te sturen naar SEM via www.wijzijnsem.nl/melden-contact