Visie

In samenwerking met de gehele gemeente is een visie opgesteld.

Deze vindt u hier.

De hoofdlijnen van ons beleidsplan zijn: 

De naam Kandelaar is gekozen omdat we het licht van Jezus Christus willen laten schijnen in onze omgeving.

De visie van de kandelaar is dat we de liefde van Jezus door willen geven (discipelschap). We willen God aanbidden(aanbidding) en actief getuigen van Jezus Christus in woord en daad(missionair). We moedigen alle gemeenteleden aan om een levende relatie met God en met elkaar te hebben(gemeenschap). We stimuleren actieve deelname in gemeenteactiviteiten. Er is binnen de gemeente zorg voor elkaar(diaconie).  We helpen en ondersteunen elk lid in het ontdekken van zijn of haar geestelijke gaven ten behoeve van de gemeente(gavengerichte betrokkenheid). 
We zijn maatschappelijk betrokken bij projecten met betrekking tot hulpverlening aan ouderen en jongeren.

Dit alles ter opbouw van de gemeente en tot praktische daadkracht naar de ander.