Werkgroep Diaconie

In het Oude Testament zien we zorg voor armen en weduwen als kenmerk voor Gods volk. God wilde zegenen omdat Zijn volk zorgde voor de Leviet (die geen eigen bezit had), de vreemdeling (!), de wees en de weduwe, lees maar in Deut. 14:29. In de eerste Christengemeente, het nieuwe volk van God, krijgt dit een vervolg. Er is een geweldig getuigenis vanuit die eerste gemeente. Lees Hand. 4:32-35 en zie hoe de eerste gelovigen vol liefde voor elkaar zorgden. Zie ook hoe voor de armen werd gezorgd, Hand 6. Hier werden mensen aangesteld om de zorg voor de armen in goede banen te leiden.
Jacobus herhaalt dit kenmerk; hij stelt dat zuivere godsdienst is omzien naar weduwen en wezen (en jezelf onbesmet van de wereld bewaren), Jac. 1:27.

Diaconaal Fonds


Een diaconaal fonds is niet vreemd in de gemeente van Jezus Christus. Dit sluit aan bij het karakter van het volk van God.
Zo kan een gemeente met het instellen van een diaconaal fonds vorm geven aan de zorg voor mensen in financiële en/of materiële nood.
Het diaconaal fonds is gericht op gemeenteleden die, door wat voor omstandigheden dan ook, in materiële of financiële problemen zijn gekomen.
Hierbij valt te denken aan:
•    Hulp bij aflossen van een schuld.
•    Hulp bij aanschaf van noodzakelijke apparatuur op basis van een (renteloze) lening
•    Hulp bij het omgaan met financiën
Ook kunt u bij ons terecht voor o.a.:
•    het omgaan met een huishoudboekje
•    bespaartips
•    als u als jongere op kamers gaat wonen
•    ...

Werkwijze

Samen gaan we dan kijken naar de mogelijkheden om de aanvrager uit de huidige situatie te krijgen. We bekijken de eigen mogelijkheden, die voor eventuele hulp bij reguliere gespecialiseerde instanties en die van het diaconaal fonds.
Om goed geholpen te kunnen worden, is het van belang om openheid van zaken te geven. Uiteraard wordt hier discreet mee omgegaan. Heeft u het diaconaal fonds nodig, neem dan contact op met Lenie Huizer. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

 

Wilt u doneren?

Vanzelfsprekend is het nodig dat het diaconaal fonds regelmatig wordt aangevuld.
We maken dit af en toe bekend zodat de gemeente er aan wordt herinnerd. Het is fijn om via dit diaconaal fonds te kunnen bijdragen in de noden en behoeften van medegelovigen die het moeilijk hebben.
Bijdragen kunt u overmaken naar de rekening van E.G.T. De Kandelaar, onder vermelding van Diaconaal Fonds.
ING 5098593
Rabo 36.23.97.244
t.n.v. De Kandelaar