Werkgroep Onderwijs

Binnen de Evangelische Gemeente de Kandelaar hebben we verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep: 'Onderwijs'

Doelstelling van deze werkgroep is:
  • Het meedenken over en het doorgeven van voorstellen en suggesties inzake onderwijs in de gemeente in het algemeen.
  • Betrokken in het onderwijs op zondagmorgen. (Wordt de hele Bijbel verkondigd? Krijgen jeugd, tieners en zondagsschool voldoende onderwijs?)
  • Realiseren van de algemene Bijbelstudies.
    (Maandelijkse opbouw Bijbelstudies; er wordt geprobeerd de hele gemeente daarbij te betrekken.) Dit zijn studies met een bepaald thema.
  • Zorgen voor specifieke Bijbelstudies.
    Te denken aan: doopstudies, voorbereiding voor huwelijk, identiteit van de gemeente, ontdekkingsgroepen, nazorgstudies enz.

U kunt als u ingelogd bent, of via het contactformulier contact opnemen.