Werkgroep Pastoraat

Binnen de gemeente zijn we geroepen om om te zien naar elkaar. De werkgroep Pastoraat, is daar een uitwerking van.

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. Zij hebben de opdracht de kudde Gods te hoeden (1 Petr. 5 : 1-4)
Het is niet de bedoeling dat zij daar alleen voor zorgen. Zij hebben daarbij o.a. hulp van Maja van Hoek als pastoraal werker.
Zij is deeltijds in dienst van de gemeente en coacht het pastorale team.

Wie behoefte heeft aan pastorale hulp, een gesprek, ziekenhuisbezoek kan met haar contact opnemen.
Ook kan via Maja, d.m.v. een mail naar alle gemeenteleden, een verzoek gedaan worden om mee te bidden voor een bepaalde persoon/situatie uit de gemeente (met toestemming van deze persoon).

Doel van het pastoraat is gemeenteleden helpen groeien naar het beeld van Christus (Ef. 4: 11-13). We willen er zijn voor een ieder die aandacht, gesprek en gebed nodig heeft.
Denk aan: zorg voor ouderen, jongeren, kinderen, alleenstaanden, gehuwden en weduwen en natuurlijk de zorg voor zieken en ziekenhuisbezoek.

Er zijn verschillende bedieningen n.l.:
bemoediging, preventief pastoraat, korte begeleiding en intensief pastoraat..

Daarnaast is er elke zondagmorgen na de dienst de mogelijkheid voor nazorg en gebed.

Telefoonnummer pastoraal medewerker: 0115-40 05 71 en/ of  06-36 50 66 18

U kunt contact opnemen via majapastoraat@dekandelaar.org