Werkgroep Samenkomsten

Werkgroep Samenkomsten bestaat uit twee onderdelen:

- de Werkgroep Evenementen oftewel WGE 

- Algemeen overleg over gemeente samenkomsten en overige praktische zaken.

 

De samenstelling van de WGE  is wisselend. Gestreefd wordt naar een permanente basissamenstelling. Op dit moment zijn de medewerkenden: Wilma en Nienke

Doel van deze Evenementen comissie is: Invulling te geven aan speciale bijeenkomsten, speciale vieringen zoals Kerstfeest, Pasen, Pinksteren enz. Dit in samenwerking met de aanbiddingsleiders. 

 

Het algemeen overleg over gemeente samenkomsten en overige praktische zaken is in samenwerking met het leidersteam

Hieronder vallen o.a.: Erediensten, doopdiensten, zangavonden, bijbelstudies, huwelijksdiensten, evangelisatiediensten, openluchtdiensten, 
begrafenissen enz.

U kunt als u ingelogd bent, of via het contactformulier contact opnemen.