Werkgroep Zending

Werkgroep Zending

Het is een goed Bijbels principe om een tiende van alles wat we ontvangen aan de Heer te geven.

Als gemeente willen we hier ook naar streven. In de loop der jaren zijn we betrokken geraakt bij diverse zendingswerkers en organisaties. Als gemeente zijn we daarvan enkelen financieel gaan steunen.
De werkgroep heeft tot taak om de projecten te volgen. De werkgroep heeft ook als taak om deze projecten in onze gemeente de Kandelaar bekend te maken en gebed hiervoor aan te moedigen.

U kunt als u ingelogd bent, of via het contactformulier contact opnemen.