Zending

Zending

‘’En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’’ (Mattheüs 28:18-20)

Die grote opdracht willen wij als gemeente ook uitvoeren. 
We mogen 5 zendelingen financieel ondersteunen.
De werkgroep zending zorgt voor de communicatie tussen zendelingen en gemeente.
Moedigt  de gemeente aan betrokken te zijn bij hen.
Vult de zendingszondagen in en werkt mee aan het promoten van zendingsgerelateerde activiteiten.

Voor informatie over zendelingen en activiteiten kunt u contact opnemen met Ina Berends via het contactformulier.

Hier vindt u de link naar de zendelingen die wij steunen. (Let op, dit is alleen in te zien als u ingelogd bent.)