Privacyvoorwaarden

 

 

Privacy  Statement

Terneuzen, 3 Juni 2019,
Via website www.dekandelaar.org wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de Evangelische Gemeente. De Evangelische Gemeente de Kandelaar hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht.  Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. 

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten en zijn alleen bedoeld voor intern kerkelijk gebruik.

Persoonsgegevens:
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de ledenadministratie, wettelijke verplichtingen en gebedsmail. Via de website kunnen de leden zelf aangeven welke persoonsgegevens voor andere gemeenteleden zichtbaar mogen zijn. Bij het opzeggen van het lidmaatschap of verlaten van de gemeente op enige andere wijze zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd. In de ledenadministratie worden de persoonsgegevens van de leden en vrienden van de Kandelaar opgenomen.
Persoonsgegevens kunnen altijd gewijzigd en bekeken worden via een persoonlijke inlogcode op de website. De inlogcode wordt bij invoering van de persoonsgegevens automatisch opgestuurd.
De persoonsgegevens blijven altijd zichtbaar voor de beheerders van de website.

Bezwaar
Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen via het email adres interim-bestuur@dekandelaar.org. De beheerder van de website zal daarna contact opnemen om de betreffende gegevens te verwijderen.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden die een functie bekleden, worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor de uitoefening van hun functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam interim-bestuur@dekandelaar.org

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst, dan worden gemeenteleden hierover vooraf  geïnformeerd. Zij kunnen het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto's geldt een bepaalde terughoudendheid. Zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon. 

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar interim-bestuur@dekandelaar.org De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Gebruik persoonsgegevens 
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG via interim-bestuur@dekandelaar.org
Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem. 

Uitzending kerkdiensten
Alle kerkdiensten zijn via de website live te volgen voor hen die daar toegang tot hebben gekregen. Tijdens de diensten zullen mededelingen van persoonlijke aard dan ook afgeschermd zijn voor niet toeganghebbenden. Alleen de prediking is vanaf zondagmiddag/avond voor mensen die dat willen, te bekijken en te beluisteren. Hierbij worden dus geen persoonlijke mededelingen doorgegeven. De spreker geeft vooraf toestemming om de prediking op internet te bekijken en te beluisteren. 
 

Publicatie
Mededelingen van persoonlijke aard worden alleen na toestemming in het infoblad of gebedsmail opgenomen. Men dient zelf aan te geven of men de gebedsmail wil ontvangen. Men kan dit doen door aanmelding via de website. Mocht er een heel dringend bericht doorgegeven moeten worden, dan kunnen we de toestemming 'overrulen' zodat ieder op de hoogte kan zijn.